İkbal Oakley Diyor ki

Kişisel Markalaşma bir anlamda "kişilik kimliği" oluşturma sürecidir. Kişinin önce kendini tanımasını, değerlerini belirleyerek, markasını kendi kişiliği temelinde tanıtması anlamına gelir. Açıklık, dürüstlüğün ön planda olduğu, ilkeli olmayı gerektiren ve tüm yaşamımızı kapsayan bir süreçtir.

Kişisel markalaşma eğitimleri, markanızı tanımlamada sizlere yardımcı olurken, görünüş, tavır ve davranışlarınızda farkında olmadan verdiğiniz mesajları kontrol altına alarak, markanızın değerlerinize uygun algılanmasını sağlamanızda yol göstericidir.

Kendimizle İlgili Düşüncelerimiz Bir Yansıma mıdır?

kendimizle ilgili

Emre Konuk İşte İnsan’daki “Ben Kimim?” başlıklı bir yazısında şöyle diyordu; “Ormana terk edilmiş vahşi bir çocuk olmadığımız sürece, çevremizde hep insanlar var ve her zaman ister istemez sözlü veya sözsüz iletişim halindeyiz. Birçok farklı ortama  giriyor, değişik gruplara dahil oluyor ve her ortamda etkileşim içinde oluyoruz. Benlik duygusunu bu etkileşim ve iletişim oluşturuyor”.

“Sen nasıl birisin?” sorusunun cevabını kişinin kendisi için bulmasının oldukça zor ve çaba gerektiren bir arayış olduğunu vurgularken, insanın bunun için bir aynaya baktığını; ama duvarda asılı olana değil, her etkileşimde başka kişilerin ona tuttuğu aynaya baktığını anlatıyor.

Giysiler Markanızın Ambalajıdır

markalar giysilerin ambalaj

Emre Konuk da yukarıdaki alıntısında belirttiği gibi; ormana terk edilmiş olmadığımız sürece çevremizde hep insanlar var ve ister istemez her zaman o insanlarla iletişim halindeyiz.

Yine yukarıdaki yazının psikolojik kısmını özetlersek: benliğimizi insanların bize tuttuğu aynadaki görüntü oluşturuyor. Bu görüntü her ne kadar ilk önce gerçek biz değil de, çevremizin bizi algılayış şekli olsa da, sonuçta benliğimiz üzerinde belirleyici etki yapar.

Yani biz ne yansıttığımızla, önce insanların kafasındaki resmi çiziyoruz, sonra da o resimin akisi kendi özbenliğimizin oluşmasında etkili oluyor.

Kendi özbenliğimizin bu kadar basit bir şeyle oluşması ne kadar enteresandır. Üstelik de insanların kafasındaki o resmi de çoğunlukla farkında olmadan oluşturuyoruz.

İş Yerinde “Serbest” Giyim ?

isyerinde-serbest-giyim

Yaşadığımız çevre duygularımızı etkiler. İçinde bulunduğumuz ortamın dekorasyonu, birlikte olduğumuz  kişilerin yaklaşım, tavır ve davranışları gibi bir çok faktör  duygularımızı etkiler.

Ofis ortamında da durum farklı değildir.Tavır ve davranışlar bulaşıcıdır. Olumsuz tavırlı bir kişi ofis genelinde olumsuz tutumun hakim olmasına neden olurken, neşeli biri de enerjisinin tüm ortama yayılmasını sağlayabilir.

Bir diğer önemli etkeniniş yerindeki giyim tarzı olduğunu, giyimin duyguları, dolayısıyla tavır ve davranışları etkilediğini, hatta giyimin kendisinin bir davranış biçimi olduğunu hiç düşündünüz mü? Örneğin: giderek yaygınlaşan  “serbest giyim” uygulaması da, bir bakıma giyimin duygular üstündeki etkisini kullanmak için  değil midir? Sonuçta amacımız iş yerlerini daha keyifli bir ortam haline getirmek ve çalışanları memnun etmek değil mi?